Kiwi

Actinidia deliciosa
Wuchs

kletternd

bis 10 m

Frucht

Kiwi

selbstfruchtbare Sorten:

Actinidia chinensis ‚Jenny‘

Actinidia arguta ‚Super Issai‘

Sortiment